Opdrachtgever:
Nijhuis Utrecht

Locatie:
Nieuw Vennep

Oppervlakte:
51 appartementen, 2350m2 parkeergarage

Realisatie:
2005/2006

Projectteam:
Anton Bronsvoort, architect
Jan Westeneng, projectarchitect
Wim van Essen, projectleider / tekenaar
Hertine Kars, tekenaar
Klaas Tuin, tekenaar

Kasteel Getsewoud heeft vanuit het stedenbouwkundig plan de karakteristiek van een kasteel meegekregen. Het gebouw is vormgegeven als een verzameling van torens die door middel van een bont metselwerk tot een geheel zijn gesmeed. Hierdoor is een eigentijds gebouw ontstaan met de ruige detaillering van een oude burcht. De 44 meter hoge toren is enerzijds het ankerpunt in de noord-zuid as van het stadsplan Getsewoud, anderzijds is hij een structurerend element in de laagbouw van het twee noordelijkst gelegen deelplannen. Daar waar de gebouwhoogte op stedelijk en landschappelijk niveau het werk zal doen, is de vormgeving van de openbare ruimte rondom het kasteel het meest relevant voor de rol van het gebouw op wijkniveau. De schaal van de kleine binnenhaven met kademuren horen bij het kasteel. Ze vormen de ingrediƫnten voor een aantrekkelijk verblijfsgebied voor de bewoners van dit stadsdeel. Op de kleinste stedenbouwkundige schaal, de aansluiting op de belendende percelen, vormt de slangenmuur, met bijzondere begroeiing in de luwte op het zuiden, de overgang naar de aangrenzende laagbouwwoningen.