The next level

In 2009 rondde Bronsvoort Blaak Architecten de renovatie af van het Heerenlanden College in Leerdam. Een uitdagend project, de praktijk van het onderwijs staat immers constant bloot aan grote veranderingen: de tijdgeest verandert, lesmethodes en leraren staan continu ter discussie maar vooral de scholier vraagt telkens een frisse benadering. Bijkomend maar groot gevolg is dat de schoolgebouwen steeds weer aan nieuwe eisen moeten voldoen.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. In het tot wasdom komen van de scholier kan architectuur een voorwaarde scheppende rol spelen. Simpel gesteld: leren in een fijn gebouw, natuurlijk werkt dat!
De foto’s schetsten een levendig beeld van hoe het vernieuwde Heerenlanden College door de scholieren in gebruik is genomen. Het is de praktijk die het idee overstijgt, take it to the next level.