The next level

In 2009 rondde Bronsvoort Blaak Architecten de renovatie af van het Heerenlanden College in Leerdam. Een uitdagend project, de praktijk van het onderwijs staat immers constant bloot aan grote veranderingen: de tijdgeest verandert, lesmethodes en leraren staan continu ter discussie maar vooral de scholier vraagt telkens een frisse benadering. Bijkomend maar groot gevolg is dat de schoolgebouwen steeds weer aan nieuwe eisen moeten voldoen.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe oplossingen. In het tot wasdom komen van de scholier kan architectuur een voorwaarde scheppende rol spelen. Simpel gesteld: leren in een fijn gebouw, natuurlijk werkt dat!
De foto’s schetsten een levendig beeld van hoe het vernieuwde Heerenlanden College door de scholieren in gebruik is genomen. Het is de praktijk die het idee overstijgt, take it to the next level.

 

DSC_4065
DSC_4062
DSC_4046
DSC_4026
DSC_4017
DSC_3999
DSC_3982
DSC_3968
DSC_3965
DSC_3942
DSC_3907
DSC_3894
DSC_3892
DSC_3874
DSC_3867
DSC_3858
DSC_3839
DSC_3837
DSC_3818
DSC_3795
DSC_3793
DSC_4079